Okucie okienne jest elementem eksploatacyjnym okna najbardziej narażonym na uszkodzenia i warunki atmosferyczne i nasze błędy. Wspominamy o tym także w artykule poświęconym jego konserwacji. Nierzadko sami użytkownicy okien  stanowią największe zagrożenie dla okucia, gdy nie potrafią prawidłowo zamknąć, otworzyć lub uchylić np. drzwi przesuwnych czy balkonowych.  Zawsze wtedy niezbędna jest regulacja okucia.

Ten pierwszy raz

Po prawidłowo wykonanym montażu, kiedy zachowane zostały wszystkie poziomy i piony okna w murze i pianka uszczelniła je nie wypychając ramy okna do środka,  a kotwy montażowe trzymają się solidnie w murze – następuje pierwsza i najważniejsza regulacja okuć. Pierwszej regulacji dokonuje montażysta okien.

 Bez „haczenia”

Regulacja jest niezbędna w celu prawidłowego ustawienia pracy skrzydła w stosunku do ramy okiennej. Skrzydło nie ma prawa „haczyć” o ramę, trzeć o nią i wzajemnie niszczyć. To również ważne z innego powodu. Prawidłowa regulacja okna zapewnia jego szczelność i właściwe dociśnięcie skrzydła okna do ramy, w tym dociśnięcie uszczelek okiennych.

 Po przeprowadzce

W przypadku nowej budowy często konieczna jest ponowna regulacja już po wprowadzeniu się i użytkowaniu. Regulacji dokonuje się na elementach okuciowych tj.: zawiasy (górny, dolny), rolki ryglujące. Także każdej wiosny, kiedy sprzątamy cały dom, konserwujemy sprzęty ogrodowe i meble warto okna poddać przeglądowi

Jak regulować okno?

regulacja-dolnego-zawiasu-okna regulacja-gornego-zawiasu-okna