Wysokość parapetu

hr

Minimalna odległość otworu okiennego od podłogi w budynkach o przeznaczeniu handlowo–usługowym zależy od kondygnacji budynku.
Zgodnie z § 301 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w budynku na kondygnacjach położonych poniżej 25 m nad terenem odległość między górną krawędzią wewnętrznego podokiennika a podłogą powinna wynosić co najmniej 0,85 m, z wyjątkiem przyziemia oraz ścianek podokiennych w loggii, na tarasie lub galerii, gdzie nie podlega ona ograniczeniom.
W budynku na kondygnacjach położonych powyżej 25 m nad terenem między górną krawędzią podokiennika a podłogą należy zachować odległość co najmniej 1,1 m, z wyjątkiem okien wychodzących na loggie, tarasy lub galerie.
Wysokość położenia podokiennika, określona powyżej może być pomniejszona, pod warunkiem zastosowania zabezpieczenia okna balustradą do wymaganej wysokości lub zastosowania w tej części okna skrzydła nie otwieranego i szkła o podwyższonej wytrzymałości.

Na parapety najlepiej wybierać materiały trwałe i łatwe do konserwacji. Ważne też by dobrze komponowały się z oknem, kolorem i materiałem podłogi oraz przyszłym umeblowaniem pomieszczenia. Dobrą widoczność zapewnia umieszczenie okna na wysokości 85 cm.

Podsumowując należy pamiętać, że minimalna wysokość parapetu okna od podłogi w budynku zależy od rodzaju i funkcji pomieszczenia. Parapet umieszczony zbyt nisko może kolidować z wyposażeniem danego pomieszczenia. Parapet okna umieszczony zbyt wysoko może utrudnić z kolei dobry kontakt z otoczeniem.

Dobrze dobrane wysokości parapetów procentować będą zadowoleniem użytkowników prestiżowych okien „4 Pory Roku”, produkowanych przez Nowy Dom Okna.

NAWIGACJA CENTRUM WIEDZY

Na każdej z podstron znajduje się 10 artykułów dotyczących wiedzy na temat drzwi, okien oraz technologi PVC.

4okna.PL
4 Pory Roku to marka wysokiej jakości okien z PVC stworzona przez
Nowy Dom Okna Sp. z o.o.
Nasze produkty są wybierane przez klientów ceniących jakość i niezawodność zarówno w Polsce, jak i w Europie.


Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000139277 NIP 764-21-00-244, Kapitał zakładowy 1.002.500 PLN

Znajdź dystrybutora

© Copyright 2005 - 2019 Nowy Dom Okna Sp. z o.o. All Rights Reserved. | Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z RODO [GDPR]